Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 4/2018
„Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu
pn. „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach
Michałów, Sędowice, Góry”
06.04.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 3/2018
„Dostawa aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasyw ramach
projektu pn. „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w
miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry”
06.04.2018 więcej
Protokół z otwarcia ofert
Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2018 „Dostawa sprzętu
medycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków
Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry”
03.04.2018 więcej
Protokół z otwarcia ofert
Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2018 „Dostawa aparatu
ultrasonograficznego wysokiej klasy w ramach projektu pn.
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów,
Sędowice, Góry”
03.04.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018
„Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn.
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów,
Sędowice, Góry”
22.03.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018
„Dostawa aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasyw ramach
projektu pn. „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w
miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry”
22.03.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2/2018
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie informuje,
że postępowanie pn. Dostawa aparatu ultrasonograficznego
wysokiej klasy w ramach projektu pn. „Usprawnienie dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków
Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry". Projekt
współfinansowany przez Regionalnego Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowany w
ramach Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3:
Infrastruktura zdrowotna i społeczna, zostaje unieważnione.
22.03.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania nr 1/2018
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie informuje,
że postępowanie pn. Dostawa sprzętu medycznego w ramach
projektu pn. „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w
miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry". Projekt
współfinansowany przez Regionalnego Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowany w
ramach Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3:
Infrastruktura zdrowotna i społeczna, zostaje unieważnione.
22.03.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 - ZMIANA nr2
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację
Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice,
Góry”
19.03.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018
„Dostawa aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasy w ramach
projektu pn. „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w
miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry”
15.03.2018 więcej
12