Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Usprawnienie
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację
Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice,
Góry”...
11.01.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na sporządzenie pełnego kosztorysu inwestorskiego dla projektu
pn.: „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach
Michałów, Sędowice, Góry”...
11.01.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
na dostawę oprogramowanie medycznego dla potrzeb projektu pn.:
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach
Michałów...
08.12.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017
Dostawa oprogramowanie medycznego dla potrzeb projektu pn.:
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów,
Sędowice, Góry”...
30.11.2017 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla projektu pn.:
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów,
Sędowice, Góry”...
23.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017
pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla projektu pn.:
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach...
14.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017
Na sporządzenie pełnego kosztorysu inwestorskiego dla projektu
pn.: „Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach
Michałów, Sędowice, Góry”
30.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017
pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Usprawnienie
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację
Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice,
Góry” ...
04.05.2017 więcej