Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 9/2018
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.
„Usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez rewitalizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach
Michałów, Sędowice, Góry
03.08.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 8/2018
Dostawa tablic informacyjnych i nalepek – Promocja projektu
03.08.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Usprawnienie
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację
Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice,
Góry
23.07.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018
Dostawa tablic informacyjnych i nalepek – Promocja projektu
21.07.2018 więcej
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2018
Dostawa i montaż tablicy informacyjnych i nalepek -
Promocja projektu
21.07.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018
Dostawa tablic informacyjnych i nalepek –Promocja projektu
13.06.2018 więcej
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2018
Dostawa i montaż tablicy informacyjnych i nalepek - Promocja
projektu
13.06.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Dostawa dozowników bezdotykowych, koszy na śmieci i pojemników
na rękawiczki w ramach projektu pn. „Usprawnienie dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków
Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry"
13.06.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018
Dostawa i montaż tablicy informacyjnych i nalepek - Promocja
projektu
23.05.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018
Dostawa dozowników bezdotykowych, koszy na śmieci i pojemników
na rękawiczki w ramach projektu pn. „Usprawnienie dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej poprzez rewitalizację Ośrodków
Zdrowia w miejscowościach Michałów, Sędowice, Góry"
22.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się