2017-05-04

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

 

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie

 

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie

 

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie.
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Załączniki

  Wniosek 189,65 KB (pdf) szczegóły pobierz